Städdag inför terminsstart 17 augusti klockan 10.00

Som vanligt har vi en städdag lördagen innan terminsstarten. Vi börjar klockan 10.00. Ju fler vi är desto snabbare blir vi klar.

Klubben bjuder på fika och lunch för de som är och hjälper till.