Skattefrågor

Har du några skattefrågor så har du under vårlägret denna helg (29-30 april) möjlighet att prata med Agnetha Ruuth, skatterevisor.