Schema för hösten med instruktörer

Schema med instruktörer för höstterminen 2017 (instruktörer inte helt klart för alla grupper)