Provgradering för vuxna gul-orange onsdag 25 november

Provgradering för alla i vuxna gul-orange på ordinarie träningstillfälle 19:15 – 20:30.