Ny styrelse

Årsmötet den 31 oktober valde fram en ny styrelse som numera består av ordförande Magnus Rönnqvist, kassör Agnetha Ruuth, vice ordförande Oskar Eriksson, sekreterare Beatrice Lundin, ledamöter Sara Markstedt och Levi Nilsson Lind samt suppleant Isabell Palo.

Årsmötet beslutade att ge föregående styrelse ansvarsfrihet för föregående års verksamhet samt att fastställa de ändringar i stadgarna som antogs vid förra årsmötet.

Nästa styrelsemöte är 17 november klockan 18. Är det något som du vill att styrelsen tar upp på mötet skicka ett mail till styrelse@ljjk.se senast 16 november klockan 16.