Miniläger

Under fyra pass på lördagen samlades 32 träningssugna deltagare från Luleå ju-jutsuklubb för att slipa och nöta tekniker under ledning av Oskar Eriksson, 2a dan och Sara Markstedt, 1a dan. Fokus var randori och teknik i rörelse och slutmålet är att klara av kommande gradering oavsett om den är nu i december eller senare. 

Deltagarna efter första passet. Fortfarande pigga och glada.