Medlemsavgift våren 2015

Kom ihåg att betala medlemsavgiften så fort som möjligt. Sista datum för att den ska vara inbetald är 25 februari.
Därefter får man inte träna på mattan eftersom  det inte finns en giltig försäkring.
Betala gärna till vårt plusgiro 4 356 642-1. Ange namn och grupp.
Mer information om medlemsavgifterna på denna sida.