Barnläger 2017

barnlager

Läger 18-19 mars med klubbens egna instruktörer för medlemmar i ju-jutsulek, knatte- och barngrupper.

Gratis för medlemmar i LJJK.

Externa deltagare är välkomna, kostnad 100 kronor/deltagare.

Anmälningslista

schema barn