Knatte Nybörjare och Barn Nybörjare stängd för intag

Grupperna Knatte Nybörjare och Barn Nybörjare är from v 38 stängd för vidare intag.

Nästa nybörjarintag sker i januari 2012.

/Agneta