Höstläger med Ulf Bäckström

Höstläger med Riksinstruktör Ulf Bäckström, 8:e dan. 1 – 2 oktober i dojon

Lägerkostnad 100 kr/dag

Plats: Luleå Budocenter
Edeforsgatan 63

Gratis boende i dojon

Lördag: alla kyu och dangrader
Söndag: från 2:a kyu och uppåt

Frågor? Ring Agnetha 070/645 45 17