Knatte nybörjare för våren 2018 är full

Kallelse för knatte nybörjare för våren 2018 har skickats ut 2017-11-26 och gruppen är nu full – de som skriver upp sitt barn för knatte-grupp efter  2017-11-26 kommer att bli kallad till höstterminen 2018.