Ju-jutsulek

På grund av det höga intresset för gruppen så måste vi tyvärr stänga intaget på ju-jutsulek. Begränsningen för gruppen är satt till 15 medlemmar (med betald medlemsavgift) för att kunna hålla bra standard på träningen.

Det är nu definitivt stop på intag i ju-jutsulek – det är över 15 som har betalat medlemsavgiften efter dagens träning.