Instruktörsträning 7 januari 2017

Alla instruktörer samlas i dojon klockan 10 för ett gemensamt träningspass och genomgång av planeringen för kommande termin.

Efter passet bjuder klubben på lunch.