Graderingshelgen 9-10 december

På den interna facebook-gruppen finns det lite bilder från graderingarna i helgen, om du vill komma åt bilderna gå med i gruppen 😀

Det har under föregående vecka graderats 116 medlemmar.

Vuxna
4 graderades till 1a kyu, brunt bälte.
2 graderades till 3e kyu, grönt bälte.
6 graderades till 4e kyu, orange bälte.
1 graderades till 5e kyu, gult bälte.

Barn, mon
9 graderades till 2a mon, blått barnbälte.
5 graderades till 3e mon, grönt barnbälte.
16 graderades till 4e mon, orange barnbälte.
20 graderades till 5e mon, gult barnbälte.

Knattar
3 graderades till 4 röda knattestreck.
11 graderades till 3 röda knattestreck.
7 graderades till 2 röda knattestreck.
10 graderades till 1 rött knattestreck.

Ju-jutsulek
2 graderades till 4 gula ju-jutsulekstreck.
4 graderades till 3 gula ju-jutsulekstreck.
6 graderades till 2 gula ju-jutsulekstreck.
10 graderades till 1 gult ju-jutsulekstreck.

Utöver det var det 2 som graderades till 3e kyu, grönt bälte i oktober och november.