Gå i Pridetåget med LJJK

Den 15e juni är det Pridetåg i Luleå, vill du gå med Luleå ju-jutsuklubb meddela Sara på 070-584 19 77.

Gå gärna i gi. Stolta idrottare brukar vara uppskattat bland övriga i tåget och åskådare. 

Samling utanför stadshuset 14.40, paraden startar 15.00.

Länk till information från Norrbottens Idrottförbund.