Framflyttad terminsstart

På grund av rådande omständigheter har styrelsen valt att flytta fram terminsstarten våren 2021 ytterligare, till dess att sjukdomsfallen i Norrbotten har gått ner.