Fortsatt inställd träning

Vi är inne på andra veckan utan ordinarie träning.
Styrelsen har 2020-04-02 haft möte där de stora frågorna var; vad händer med träningen, terminen, graderingar?

Styrelsen har tittat på rekommendationerna och råden från Folkhälsomyndigheten som gäller för idrottsföreningar som går ut på;

  • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
  • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
  • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
  • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

Baserat på detta har styrelsen beslutat att fortsätta uppehållet från ordinarie träning fram till 3 maj då styrelsen har ett nytt möte för att utvärdera situationen. Förhoppningen är att kunna återuppta träning 4 maj, i vilken form är inte klart.

Styrelsen har även beslutat ställa in graderingarna för vårterminen 2020, i dagsläget vet vi inte när graderingar kan hållas.

Återkommer när vi har mer information.

/Styrelsen