D- instruktörskurs i dojon

Lördag 12 april är det D-instruktörskars i dojon med start kl. 10