Byte av dag för ju-jutsulek 2

Träningen för ju-jutsulek 2 har flyttats till måndagar för resten av terminen.

Alla ju-jutsulek tränar numera på måndagar klockan 18.00-18.45.