Beslutat på årsmötet 2018-10-29

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2017/2018.

Årsmötet antog styrelsens förslag på nya stadgar

Efter årsmötet hade den nya styrelsen konstituerande möte och ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsår 2018/2019;

Ordförande: Oskar Eriksson
Vice ordförande: Sara Markstedt
Kassör: Agnetha Ruuth
Ledamot: Mikko Timonen
Ledamot: Andreas Nilsson
Ledamot: Emil Lind
Suppleant: Isabell Palo
Suppleant: Patrik Kjellvås

De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Oskar Eriksson ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.