Årsmöte 31 oktober 2013

Klockan 19.00 är det årsmöte i dojon. Om du vill nominera någon till styrelsen, eller om du själv vill vara med i styrelsen kan du kontakta Ester Weinz eller Markus Lampinen som är med i valberedningen. Sista datum för att meddela detta till valberedningen är torsdag den 3e oktober.

Motioner och förslag till årsmötet ska vara inne till styrelsen senast 10e oktober.