Årets elev 2013

Varje år utnämns årets elev bland Luleå ju-jutsuklubbs medlemmar. För 2013 föll valet på Maria Mäklin, 2a kyu.

Motiveringen till valet;

Vi har valt att utse denna person till årets elev på grund av sin flitighet och entusiasm i att hjälpa till i klubben bland annat som instruktör. Eleven har under sin tid i klubben utvecklats som utövare och medmänniska.

Denna elev har visat stort intresse för att lära sig mer om ju-jutsu samt hur en förening fungerar och förvaltas.

Den här eleven har alltid en positiv attityd på och utanför mattan och ställer alltid upp för klubben om det finns möjlighet.

Den här eleven är en bra förebild för både barn och vuxna genom sitt engagemang. Eleven har även visat stort intresse i att hjälpa till på interna och externa träningsläger samt andra aktiviteter som Luleå ju-jutsuklubb anordnar.

Sist men inte minst har denne elev varit ett föredöme både på och utanför mattan med sin positiva inställning och glada humör.

Med denna motivering har styrelsen valt Maria Mäklin till årets elev 2013.