Träningsläger med Ulf Bäckström, 7:e dan

Träningsläger i dojon helgen 25-26 september med Ulf Bäckström, 7:e dan.