Jutsu-lek

Denna termin har vi även Jutsu-lek för de minsta barnen (5-6 år)

Detta pass kommer från och med vecka 35 (3/9) att vara på lördagar 10:30 -11:15

passet kommer att hållas av Elin Johansson, 3:e dan och Tomas Jönsson, 1:a dan.

/Agneta