Instruktörer sommarträning

V.23 Malin och Ester
V.24 Johnny
V.25 Magnus
V.26 Ingemar
V.27 Ami
V.28 Anders Ruuth
V.29 Anders Ruuth
V.30 Tomas Jönsson
V.31 Anders Ruuth
V.32 Oskar
V.33 Elin Johansson