Årsmöte 26 oktober 18.30

Årsmötet är där medlemmarna kan göra sin röst hörd. Begränsat antal kan vara med i dojon. Vill du vara med på mötet via teams meddela det via formulär senast lördag 24 oktober. I denna artikel finns de dokument som kommer att behandlas under årsmötet.

LJJK och Covid 19

Än så länge fortsätter vi träningen som vanligt – med de gällande reglerna. Styrelsen följer myndigheternas och RFs information och rekommendationer vad gäller träning. För att undvika smittspridning är det viktigt att alla följer myndigheternas riktlinjer och stannar hemma vid symptom eller om du har utsatts för eventuell smitta. Folkhälsomyndighetens sida om hur du kan skydda dig själv och andra.

Godkänd riskbedömning

Luleå Kommun vill att alla föreningar gör en riskbedömning för aktiviteter i lokaler inom deras förvaltning. Luleå ju-jutsuklubb har gjort en sådan riskbedömning och har nu fått information att den är godkänd. Bland annat är det åtgärderna nedan som vi har meddelat att vi har tagit till. Extra städning av lokaler innan varje pass, desinfektion av dörrhandtag. Information till medlemmar att de inte ska komma på träning om de har förkylningssymptom. Tvätt och desinfektion av händer innan och under träning, tränar med en kamrat under passen, samt hålla avstånd från andra som tränar. Vi har satt upp dispensers med handdesinfektion […]

Kallelse årsmöte 26 oktober 18.30

För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Alla som tränar i klubben, och deras föräldrar som påverkas av besluten gällande klubben, är välkomna att deltaga.  ​Kom och påverka besluten gällande klubben! Vill du vara med på mötet via Teams meddela e-postadress senast 2020-10-24 klockan 23.59 via detta formulär.  Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i dojon för medlemmarna senast den 19 oktober. Förslag från medlem/motion skall vara styrelsen tillhanda senast 12 oktober. […]

pengar

Avgift för hösten 2020

Styrelsen har tagit beslut angående reducerade priser för höstterminen på grund av de förkortade terminerna under 2020. Ordinarie syskon- och familjerabatter gäller inte under höstterminen.

Nybörjare hösten 2020

15 september gick ett mail ut till de nybörjare som har fått plats i grupperna ju-jutsulek, knatte och barn nybörjare. För gruppen ju-jutsulek (5-6 år), som är väldigt populär, har de som skrivit upp sig på kölistan före oktober 2019 fått mail. Dubbelkolla om mail har hamnat i skräpkorgen om du inte har något mail i inkorgen. För grupperna knatte och barn nybörjare har alla som skrivit upp sig senast den 15 september 2020 fått ett mail.

Grupptillhörighet

Under höstterminen fortsätter man i samma grupp som man tränade i under vårterminen om man inte har fått information om annat. Träningsdagar och starttider är samma som vårens.

Terminsstart 21 september

Måndag 21 september kör vi igång höstterminen enligt schema. För att undvika att det är många i lokalen samtidigt har vi planerat in 15 paus mellan passen. Kom ombytt just innan passet och lämna lokalen när passet är slut. Läs igenom de tillfälliga dojoreglerna om vad som gäller.

Tillfälliga dojoregler

När vi nu startar höstterminen är det viktigt att vi gör det vi kan för att minska risken för smittspridning. Träning All träning sker på egen risk. Stanna hemma om du är hängig eller har förkylningssymptom. Det gäller även lindriga förkylningssymptom. Det gäller även om du har haft symptom de senaste 48 timmarna. Stanna även hemma om någon i din direkta närhet har förkylningssymptom. Tränaren kommer att avvisa dig om du har förkylningssymptom eller om du inte följer dessa regler. Föräldrar till barn som är på träning ska vara nåbara via telefon. Under träningen så tränar du med en person. […]

Städdag inför terminsstart

Lördag den 19 september är det traditionsenlig städdag för klubbens medlemmar inför den nya terminen. Samling klockan 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Klubben bjuder på fika och lunch för de som kommer och hjälper till.

Fokuspass 3 september

Torsdag 3 september klockan 19.00 Riktat till alla vuxna och de som ska gå upp till vuxen inom 1-2 terminer. Fokus på grunder (tex.: principer, kraftcirkeln, förflyttningar osv., så får vi se hur långt vi kommer). Passet kommer främst bestå av reflektion och diskussion (dvs. Gi är inte nödvändigt). Ledare: Maria

Flyttad terminsstart hösten 2020

Vid senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut att flytta terminsstarten en månad för att se vad som händer när skolorna startar igen och folk börjar umgås i en större utsträckning. Detta innebär att terminen kommer att förkortas och styrelsen beslutade därför att avgiften för terminen kommer att reduceras. Terminsstart 21 september

Digital utbildning basala hygienrutiner

Utbildning riktad för personal inom vård och omsorg som just nu är öppen för alla fram till 30 september 2020. Vi uppmanar medlemmar att gå igenom utbildningen för att få bästa skyddet och hjälpa mot Corona-viruset. Efter genomförd får man ett diplom.

Nyhetsbrev

För att kunna skicka ut information till alla medlemmar via hemsidan har jag lagt till alla medlemmars e-postadress. Om du inte vill få dessa nyhetsbrev går det att avsluta prenumerationen genom att klicka på länk i nyhetsbrevet. Det går även att lägga till dig själv på listan om du vill få mail men av någon anledning inte får det.

Instruktörer sommaren 2020

Klicka på inlägget för att se vem som instruerar vilken vecka samt vad det är för inriktning på träningen, uppdateras kontinuerligt. Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass; COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon för risk att smittas. Har du haft konstaterad eller misstänkt COVID-19? Har du haft, de senaste 14 dagarna, feber och/eller förkylnings-, hosta, halsont, led-/muskelvärk, huvudvärk, magbesvär med diarréer? Om ja; Har det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade i […]

Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 startar den 17 augusti med pass enligt preliminärt schema (kan komma att ändras) nedan om gällande rekommendationer tillåter. För att följa gällande rekommendationer från myndigheterna att undvika folksamlingar och hålla avstånd så har vi lagt in 15 minuters paus mellan passen för att underlätta in- och utpassering. Tänk på att undvika att det blir folksamling i entrén och kom gärna redan ombytt inför träning för att undvika samling i omklädningsrummen. Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass; COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet […]

Träning under sommaren – ny information

På instruktörsmötet den 16 juni beslutades att ändra träningsdag och tid för grupperna barn avance – vuxna avance till ett pass i veckan. Onsdag Söndag 19.00 – 20.15Barn avance samt vuxengrupperna 14.00 – 15.15Barn nybörjare, barn gul, barn orange 15.30 – 16.30Ju-jutsulek, knatte nybörjare och knatte avance Dessutom beslutades att passen på söndagar ställs in från vecka 30 (26 juli). Besluten baserades på lågt deltagande på passen samt att vi har svårt att få instruktörer till alla pass.

Vattenkrig 12 juli

Om vädret tillåter planerar vi vattenkrig utanför lokalen söndagen den 12 juli klockan 13.00 (ingen träning den dagen). Begränsning 50 deltagare. Inbjudan skickas via Idrottonline, anmäl dig via länken i inbjudan om du kommer eller inte, det går att ändra fram till tillfället startar. Information via mail/hemsidan/FB om vattenkriget ställs in/byter datum på grund av väderförhållande. Klubben bjuder på varm korv och kaffe.

Graderingar

Styrelsen har beslutat att inte hålla några graderingar förrän tidigast i december i samband med terminsavslutning – under förutsättning att det är möjligt enligt gällande rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna.Undantag är dangraderingar som arrangeras av Svenska ju-jutsuförbundet.