Ashihara/jutsuläger

Schema för lägret:

Lördag 10/3:
11:15 – 12:30 Ju-Jutsu
12:30 – 14:00 LUNCH
14:00 – 15:15 Ashihara-Karate
15:30 – 16:45 Ju-Jutsu

Söndag 11/3
9:30 – 10:45 Ashihara-Karate
10:45 – 12:15 LUNCH
12:15 – 13:30 Ju-Jutsu
13:45 – 15:00 Ashihara-Karate

Lördag kväll blir det samkväm till självkostnadspris för alla deltagare.

Middag kl 18:00
(Anmäl er på listan i dojon, medtag gärna respektive men skriv även upp denna på listan)

Kontaktperson Magnus Rönnqvist, 0761027592