Tillfälliga dojoregler

När vi nu startar höstterminen är det viktigt att vi gör det vi kan för att minska risken för smittspridning. Träning All träning sker på egen risk. Stanna hemma om du är hängig eller har förkylningssymptom. Det gäller även lindriga förkylningssymptom. Det gäller även om du har haft symptom de senaste 48 timmarna. Stanna även hemma om någon i din direkta närhet har förkylningssymptom. Tränaren kommer att avvisa dig om du har förkylningssymptom eller om du inte följer dessa regler. Föräldrar till barn som är på träning ska vara nåbara via telefon. Under träningen så tränar du med en person. Träna på samma del av mattan hela passet. Håll avstånd […]

Städdag inför terminsstart

Lördag den 19 september är det traditionsenlig städdag för klubbens medlemmar inför den nya terminen. Samling klockan 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Klubben bjuder på fika och lunch för de som kommer och hjälper till.

Fokuspass 3 september

Torsdag 3 september klockan 19.00 Riktat till alla vuxna och de som ska gå upp till vuxen inom 1-2 terminer. Fokus på grunder (tex.: principer, kraftcirkeln, förflyttningar osv., så får vi se hur långt vi kommer). Passet kommer främst bestå av reflektion och diskussion (dvs. Gi är inte nödvändigt). Ledare: Maria

Flyttad terminsstart hösten 2020

Vid senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut att flytta terminsstarten en månad för att se vad som händer när skolorna startar igen och folk börjar umgås i en större utsträckning. Detta innebär att terminen kommer att förkortas och styrelsen beslutade därför att avgiften för terminen kommer att reduceras. Terminsstart 21 september

Digital utbildning basala hygienrutiner

Utbildning riktad för personal inom vård och omsorg som just nu är öppen för alla fram till 30 september 2020. Vi uppmanar medlemmar att gå igenom utbildningen för att få bästa skyddet och hjälpa mot Corona-viruset. Efter genomförd får man ett diplom.

Nyhetsbrev

För att kunna skicka ut information till alla medlemmar via hemsidan har jag lagt till alla medlemmars e-postadress. Om du inte vill få dessa nyhetsbrev går det att avsluta prenumerationen genom att klicka på länk i nyhetsbrevet. Det går även att lägga till dig själv på listan om du vill få mail men av någon anledning inte får det.

Instruktörer sommaren 2020

Klicka på inlägget för att se vem som instruerar vilken vecka samt vad det är för inriktning på träningen, uppdateras kontinuerligt. Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass; COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon för risk att smittas. Har du haft konstaterad eller misstänkt COVID-19? Har du haft, de senaste 14 dagarna, feber och/eller förkylnings-, hosta, halsont, led-/muskelvärk, huvudvärk, magbesvär med diarréer? Om ja; Har det gått mer än 7 dagar sedan du insjuknade i symtom enligt ovan? Har du varit feberfri och känt dig […]

Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 startar den 17 augusti med pass enligt preliminärt schema (kan komma att ändras) nedan om gällande rekommendationer tillåter. För att följa gällande rekommendationer från myndigheterna att undvika folksamlingar och hålla avstånd så har vi lagt in 15 minuters paus mellan passen för att underlätta in- och utpassering. Tänk på att undvika att det blir folksamling i entrén och kom gärna redan ombytt inför träning för att undvika samling i omklädningsrummen. Du som kommer på träning tänk på nedan inför varje pass; COVID-19 klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska därmed ses som skyldighet och det är brottsligt och straffbart att medvetet utsätta någon […]

Träning under sommaren – ny information

På instruktörsmötet den 16 juni beslutades att ändra träningsdag och tid för grupperna barn avance – vuxna avance till ett pass i veckan. Onsdag Söndag 19.00 – 20.15Barn avance samt vuxengrupperna 14.00 – 15.15Barn nybörjare, barn gul, barn orange 15.30 – 16.30Ju-jutsulek, knatte nybörjare och knatte avance Dessutom beslutades att passen på söndagar ställs in från vecka 30 (26 juli). Besluten baserades på lågt deltagande på passen samt att vi har svårt att få instruktörer till alla pass.

Vattenkrig 12 juli

Om vädret tillåter planerar vi vattenkrig utanför lokalen söndagen den 12 juli klockan 13.00 (ingen träning den dagen). Begränsning 50 deltagare. Inbjudan skickas via Idrottonline, anmäl dig via länken i inbjudan om du kommer eller inte, det går att ändra fram till tillfället startar. Information via mail/hemsidan/FB om vattenkriget ställs in/byter datum på grund av väderförhållande. Klubben bjuder på varm korv och kaffe.

Graderingar

Styrelsen har beslutat att inte hålla några graderingar förrän tidigast i december i samband med terminsavslutning – under förutsättning att det är möjligt enligt gällande rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna.Undantag är dangraderingar som arrangeras av Svenska ju-jutsuförbundet.

Träning under sommaren

Styrelsen har beslutat att fortsätta med den nuvarande träningen under hela sommaren och återuppta ordinarie träningsschema 20 augusti – under förutsättning att det är möjligt enligt gällande rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna. Om vädret tillåter håller vi träning enligt nedan. Kallelse går ut via idrottonline 4 dagar innan passet, meddela via länken i kallelsen om du ska vara med på passet eller inte. Det går att ändra fram till start av passet.Information om plats och eventuell inställning förmedlas via mail och hemsidan/FB. Måndag Torsdag Söndag 18.30 – 19.45Barn avance – vuxna avance 18.30 – 19.45Barn avance – vuxna avance 14.00 – 15.15Barn nybörjare, barn gul, barn orange 15.30 – 16.30Ju-jutsulek, […]

Uppdatera dina uppgifter

Luleå ju-jutsuklubb använder sig av Idrottonline för att administrera medlemmar, rapportera aktiviteter och söka aktivitetsstöd från RF och Luleå kommun. För att vi ska kunna skicka ut om träning och annan information till medlemmar är det viktigt att vi har aktuella och riktiga uppgifter på alla. Detta kan du själv kontrollera och uppdatera på Idrottonline. Om du inte hittar någon användare på Idrottonline kan du göra en medlemsansökan via denna sida.

Presentkort Sponsorhuset

Nu har Sponsorhuset helt fantastiska samarbeten!Nu kan du köpa presentkort från bland annat McDonalds, Zalando, Granngården och Elgiganten. 5% av ordervärdet går alltid till Luleå ju-jutsuklubb. Gå in direkt och köp ditt presentkort här: https://www.sponsorhuset.se/luleaju-jutsuklubb/rea-kampanjer

Träning igen

Styrelsen har beslutat att återuppta träning, utomhus, från och med söndag 17 maj. För att följa rekommendationer och riktlinjer har vi begränsningar på högst 30 deltagare per pass. Det kommer att skickas ut mail till deltagarna i gruppen för att anmäla sig till ett pass – gå in och anmäl er genom att klicka på länken i mailet. Meddela gärna även om du inte har tänkt att vara med på passet. Har du inte fått ett mail kan du kolla om det har hamnat i skräpkorgen på din mail. Om du inte hittar något mail så kontrollera dina kontaktuppgifter på Idrottonline. Kom bara om du känner dig helt frisk och […]

Fortsatt inställd träning

Vi är inne på andra veckan utan ordinarie träning. Styrelsen har 2020-04-02 haft möte där de stora frågorna var; vad händer med träningen, terminen, graderingar? Styrelsen har tittat på rekommendationerna och råden från Folkhälsomyndigheten som gäller för idrottsföreningar som går ut på; Undvika närkontakt mellan idrottsutövare Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel Baserat på detta har styrelsen beslutat att fortsätta uppehållet från ordinarie träning fram till 3 maj då styrelsen har ett nytt möte för att utvärdera situationen. Förhoppningen är att kunna återuppta träning 4 maj, i vilken form är inte klart. Styrelsen har även beslutat […]

Stöd Luleå ju-jutsuklubb

Klubbens styrelse har beslutat att samarbeta med Sponsorhuset. Du kan bli medlem på Sponsorhuset och välja att stödja Luleå ju-jutsuklubb som förening. Klicka på inlägget för att se en video om Sponsorhuset.

Träning inställd

Vi har inte fått reda på något misstänkt fall av COVID-19 inom klubben, men styrelsen har beslutat att tills vidare från och med idag ställa in ordinarie träning. Detta baserar vi på att vi är en sport med nära kontakt och att det redan nu är många som väljer att hålla sig borta från träningen. Vi kommer att fortsatt bevaka vad som händer och utvärdera när ordinarie träning kan återupptas. Vidare information kommer att förmedlas via hemsida, FB och mailutskick. Styrelsen Luleå ju-jutsuklubb

Träning och corona (COVID-19)

Vi kommer i dagsläget att hålla träning som vanligt. För er som känner er friska och kommer på träning, tänk på att följa hygienrekommendationer om att tvätta händer regelbundet. Om du eller närstående känner er sjuk eller är oroliga vänligen stanna hemma. Om Luleå Kommun beslutar att ställa in verksamhet på skolor och förskolor kommer Luleå ju-jutsuklubb att följa deras exempel och pausa verksamheten till dess annat anges. Verksamheten kan pausas av andra anledningar – information kommer att meddelas på hemsidan och via mail. I övrigt hänvisar vi till folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika att smittas eller smitta andra vid sjukdom. /Styrelsen Luleå ju-jutsuklubb