Beslutat på årsmötet 2022-10-29

Årsmötet beslutade att; * ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022. * ändra avgiften för ju-jutsulek (5-6 år) till 700 kr från vårterminen 2023. Nya styrelseledamöter; Agneta Ruuth valdes till kassör för en tid av två år. Isabell Eriksson och Henrik Omark valdes till styrelseledamöter för en tid av två år.Matilda Blixt Rönnqvist valdes till suppleant för en tid av ett år. Övriga tillsättningar på årsmötetRevisor: Angelica Ökvist, Jan Nilsson (suppleant)Valberedning: Miikka Petäjäjärvi (sammankallande), Frida Sörlin

Ändring av vuxengrupperna fr.o.m 24 oktober

Styrelsen har beslutat att slå ihop vuxengrupperna så att alla medlemmar i vuxengrupp har möjlighet att träna tre gånger i veckan. Detta innebär att träning för vuxna nybörjare, vuxna gul-orange och vuxna avance är måndagar 18.15-19.30, onsdagar 19.30 – 20.45 och torsdagar 19.45 – 21.00. Detta kommer att börja gälla måndag 24 oktober. Schema.

Medlemsavgift för höstterminen

Styrelsen har beslutat att avgift för höstterminen ska återgå till de summor som gällde innan pandemin. För mer information gå in på sidan om avgifter. Styrelsen tog även beslut att ha fasta datum för när avgifterna ska vara betalda för terminerna. För höstterminen ska avgiften vara betald senast sista september. För vårterminen ska avgiften vara betald sista februari. Som nybörjare får man prova på i två veckor, därefter ska avgiften vara betald.

Städdag inför höstterminen 2022

Som vanligt har klubben en städdag där vi skrubbar och fejjar för att få lokalen i toppskick innan terminen startar. 21 augusti klockan 10.00 samlas vi i dojon. Klubben bjuder på fika och mat till de som kommer och hjälper till.