Extra årsmöte 13 mars kl 19.15

Kallelse För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för terminen. På extra årsmötet kommer de nya stadgarna som antogs vid årsmötet 2018-10-29 att behandlas. Välkomna! Styrelsen 2018/2019 Föredragningslista vid årsmöte Luleå ju-jutsuklubb 2019-03-13 §1. Fastställande av röstlängd för mötet. §2. Val av ordförande och […]

Nu funkar ljjk.se igen

Sedan ett par månader tillbaka har vi inte kunnat uppdatera vår hemsideadress ljjk.se, men adressen ljjk.net har varit levande och glad. Nu funkar dock båda sidorna igen. Däremot är det fortfarande problem med en del e-postadresser som inte har blivit uppdaterade, har ni frågor kan ni kontakta oss på info@ljjk.se (eller .net) så svarar vi […]

Nybörjarstart våren 2019

Är du intresserad av motion och självförsvar så finns det möjlighet att träna det hos en av Sveriges största och äldsta klubbar inom Svenska ju-jutsuförbundet. Grupperna ju-jutsulek och knatte är fulla för vårterminen, men det finns fortfarande plats kvar i barn och vuxna. Nybörjarstart från 21 januari med löpande intag i barn- och vuxengrupperna.

Nya avgifter från 2019

Styrelsen har tagit beslut om nya avgifter som gäller från vårterminen 2019. De nya avgifterna inkluderar graderingsavgifterna för medlemmar i ju-jutsulek-, knatte- och barngrupperna. Medlem Avgift/per termin Ju-jutsulek (5-6 år) 400 kronor Knatte (7-8 år) 700 kronor Mon (9-13 år) 700 kronor Vuxen (14 år -> ) 1000 kronor Hjälpinstruktörer 550 kronor Huvudinstruktörer 100 kronor […]

Efter graderingshelgen…

… stort tack till alla som har varit med under graderingshelgen. Till alla som har hjälpt till, bakat och sålt fika, graderat andra, alla som har varit på sidan och hejat på, och framförallt till alla som har varit på mattan och gjort sitt allra bästa och visat vad de kan och klarat av sina […]

Städdag inför terminsstart

Lördag den 12 januari är det obligatorisk städdag för klubbens medlemmar inför den nya terminen. Samling klockan 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Klubben bjuder på fika för de som kommer och hjälper till. Ju fler som kommer och hjälper till desto snabbare blir vi klara med arbetet. 

Betalning av graderingsavgifter

För att undvika kontanthantering och för att få koll på vilka som har betalt graderingsavgiften innan graderingstillfället så önskar vi att alla betalar innan graderingshelgen 15-16 december. Ju-jutsulek (5-6 år) har sin gradering 10 december.  Om det är så att ni av någon anledning inte kan vara med på själva graderingen så ligger betalningen kvar […]

Graderingar hösten 2018

Varje termin avslutar vi träningen med graderingshelg där de som har tränat och uppfyller vissa krav visar upp vad de kan för en gradör.  Kom ihåg att vara där i god tid för att värma upp och ta med vattenflaska Det kommer att finnas fika att köpa under dagen för de som sitter och tittar […]