lägesrapport 24 februari 2015

LJJK 40 års jubileum
Lägesrapport 24 februari 2015

Mål: Fira 40 års aktivitet samt göra reklam för LJJK

Budget:  Ja

Datum: V 20 2015  11-17 Maj

För vem: Medlemmar och fd medlemmar.

Projektansvarig : Ingemar Westerlund

Grupp 1: Lägermiddag med  spex, underhållning
Sammankallande: Isabel Palo.
Övriga deltagare:  Lena Lundmark.

Följande kan delta med att spela musik instrument: Mattias Persson, Mikael Sandling , Sara Viklund, Lennart Olssons barn. Helena Öberg. Musik grupp från LTU.

Lokal: Norra Örnässkolan  matsal. En kock tar hand om förrätt och varmrätt.

Efterrätt har Isabel ansvar för. Pannacotta med chokladmousse

lördag 16 Maj, åldersgräns 14 år. Ålder under fodras målsman.

Pris för förrätt, varmrätt ink moms + efterrätt är  200 kr per/pers. Dryck ingår

Musikgruppen: Ny sammankomst skall tas. Föregående avbokades pga väder

Övriga aktiviteter under middag: Tal. Anekdoter. Historia . Fortsatt planering

Aktivitet: Pågår

Grupp 2: Fotoutställning samt gamla prylar
Sammankallande: Ingemar Westerlund
Aktivitet: Upplysning via hemsida samt muntlig information.

Planerar 5 bildskärmar, placeras på trävägg vid kastmatta.

Övrigt: Bilder bok med bilder historik. Skall finnas i köket. Löpsedlar: 1a framtagen

Status: Bilder saknas speciellt från 1970-1990

Bilder bok tas fram

Bildspel från dator

Grupp 3. Läger
Ansvarig = Sammankallande: Magnus Rönnkvist, Agnetha Ruuth
Aktivitet: Planering pågår, följande instruktörer är bokade:
Ulf Bäckström. David Gülger, Pernilla Ribeiro Novais

Boende klart för instruktörer

Barn och vuxen läger. fredag och lördag samt söndag
lördag pass med inbjudna fd medlemmar . Ulf Bäcsktröm instruerar från de 4 system vi har haft och har.
Kostnad för läger: 400 kr hela lägret.  200 kr /dag

Boende i dojo: 50 kr/ natt

T shirt säljs separat Oskar Eriksson tar fram pris och beställer.

Subventionerat pris på T shirt för lägerdeltagare.

Senast 27 februari skall läger affisch vara klar och skickad till SJJF. Magnus R

Ingemar W tar fram en ny affish för aktivitetsvecka för att skickas till SJJF

Övriga deltagare: Agneta Mäklin (barnläger)

Grupp 4: Aktiviteter under jubileumsveckan
Sammankallande: Beatrice Lundin; Levi Lind

Aktivitet: Inbjudan gamla medlemmar, genomgång av medlems kartotek har genomförts. Adresser sökes. Levi, Beatrice Ingemar är även med och skriver en inbjudan

-Lunch jujutsu, torsdag + smörgås tårta,  den bakas av Magnus Rönnqvist.

Uppvisning : Magnus Rönnqvist  ansvarig. Stadsparken och dojo. ? Strand ? Tillstånd sökes

-Tipspromenad , frågor historik fram till idag= priser

Övriga : deltagare Helena Öqvist, Tomas Jönsson

Oskar Eriksson kontaktar Niklas Bäckström om han kan instruera oss i MMA i ett pass eller två.

Inbjudan till instruktörer: Förslag  Roger Carlsson.  OA. Ludvig Johansson. Freja Sterner. Anders Ruuth.  Tomas Nilsson (fd von Kalm) Mats Bäckström

Inbjudan till fd medlemmar i två omgångar ? Hur långt före skall den skickas ut ?
Uppvisning:  Var ?  Stadsparken ? Dojon
Övrigt vad vill vi uppnå ?

Grupp 5: Film och dokumentation
Sammankallande: Henrik Omark, Sara Markstedt,. Övriga deltagare: Ester Weinz, Levi Nilsson Lind. Fredrik Westerberg

Beslut: 150110: Filmen skjuts på framtiden, hösten  2015 ?

Grupp 6: PR externt.
Roger Öhman deltagare. Kontakt tas med journalist på TV4.
Fredrik Westerberg , kontakt med TV.

Viktor XX ; Isabel Palo s kontakt . kan göra en film från vår träning

Kontakter tas med dags tidningarna samt radio och TV.

Har vi fler kontakter med media ??NSD, KURIREN? Tidningarna bör försöka lockas till dojon på ett välbesökt pass.

Övrigt: Tavla målas av Marcus Holmberg. / OK

Övrigt förslag:
-Prova på pass under vecka ?

Presenter:
Läger instruktörer

Vill du hjälpa till?
Har du bilder som vi får låna och scanna in till fotot utställningen?
Har du LJJK material från förr, typ affish, klistermärke, mm. Som du lånar ut

Kontaktperson: Ingemar Westerlund
Email adress:  ingemar.westerlund@bredband.net
Telefon: 070-6147083