Yen Renberg

Grad 5 kyu
Instruktörslicens
Uppdrag Hjälpinstruktör
Andra uppdrag
Meriter
Började träna 2017
Favoritteknik Kansetsu waza
Det visste du inte om mig Kan teckenspråk
Telefon 073-815 27 72
E-post yen@ljjk.se