Henrik Omark

Grad  1a dan

Instruktörslicens  A/Barn

Uppdrag/Andra uppdrag  IT-ansvarig/Ungdomsgruppen

Började träna 1997?

Telefon 070-288 22 11

E-postomark@ljjk.net