Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplanen för Luleå Ju-Jutsuklubb fastställs av årsmötet att gälla för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen ska det framgå vad klubben ska göra under året för att utveckla och förbättra verksamheten.

Utbildningar

Utbilda instruktörer inom Ju-Jutsu Kai genom att arrangera instruktörskurser samt skicka instruktörer på externa kurser. Instruktörerna är den viktigaste resurs klubben har. Klubben fortsätter sin satsning på dem så att det ska vara ett lockande mål att bli instruktör i Luleå Ju-Jutsuklubb. Det är och skall vara roligt att vara instruktör i Luleå Ju-Jutsuklubb.

Barnverksamhet

Satsa på barnverksamheten med aktiviteter som läger, hemma och externa, samt teminsavslutningar.

Uppmana, uppmuntra och underlätta för medlemmar i barngrupperna att åka på träningsläger, både hemma och externt.

Anordna minst ett klubbläger hemma för medlemmar i barn- och knattegrupperna under verksamhetsåret.

Luleå Budocenter

Fortsatt underhåll av Budocenter.

Vuxenverksamhet

Uppmana, uppmuntra och underlätta för klubbens medlemmar i vuxengrupperna att åka på externa läger och kurser.

Anordna minst ett träningsläger för vuxna per termin.

Samarbete

Förbättra samarbetet med andra klubbar genom att bjuda in instruktörer till klubben samt stödja klubben egna instruktörer att instruera på externa läger.

Medlemmar

Locka mer medlemmar till klubben genom att anordna uppvisningar och annonsering i media. Besöka skolor och arbetsplatser för att visa upp Ju-Jutsu.

Satsning på att egna medlemmar ska utbildas till elitinstruktörer för att öka kunskapsnivån i Luleå Ju-Jutsuklubb.

Förbättra arbetet mot att vara bättre förebilder på och utanför mattan både som instruktörer och utövare i Luleå Ju-Jutsuklubb.

40-års jubileum

Genomförande av klubbens 40-års jubileum med läger och aktiviteter under verksamhetsåret.