Verksamhetsplan 2012/2013

Verksamhetsplanen för Luleå Ju-Jutsuklubb fastställs av årsmötet att gälla för det kommande verksamhetsåret. I  verksamhetsplanen ska det framgå vad klubben ska göra under året för att utveckla och förbättra verksamheten.

Utbildningar

Utbilda instruktörer inom Ju-Jutsu Kai genom att arrangera egna instruktörskurser samt skicka medlemmar på externa kurser. Instruktörerna är den viktigaste resurs klubben har, klubben fortsätter sin satsning på dem så att det skall vara ett lockande mål att bli instruktör. Det är och skall vara roligt att vara instruktör i LJJK!

  • C/B/A-kurser under verksamhetsåret beroende på aktuella deltagare

Barnverksamhet

  • Satsning på barnverksamhet med aktiviteter som läger, hemma och externa, samt terminsavslutningar.
  • Anordna minst ett klubbläger hemma för barn – och knattegrupperna.

Luleå Budocenter

  •  Fortsatt underhåll av Luleå Budocenter.

 Vuxenverksamhet

  • Uppmana, uppmuntra och underlätta för medlemmar i vuxengrupperna att åka på externa läger.
  • Anordna minst ett klubbläger per termin för vuxna.
  • Förbättra samarbetet med andra närliggande Ju-Jutsu Kai-klubbar för att utveckla verksamheten.
  • Förbättra samarbetet med andra närliggande budoklubbar för att öka kunskapen inom budo.

Medlemmar

Arbeta aktivt för att öka antalet medlemmar till klubben genom att anordna uppvisningar och annonsering i media. Besöka skolor, arbetsplatser och olika evenemang för att visa upp Ju-Jutsu Kai.

Samarbete

Söka samarbete med elitinstruktör från någon närliggande klubb för att höja kunskapsnivån hos LJJK.

Jämställdhet

Klubben arbetar aktivt för att jämna fördelningen bland könen inom LJJK.