Knatte (7-8 år)

I knattegrupperna tränar de barn som är mellan 7-8 år, det finns för tillfället två knattegrupper – knatte nybörjare som aldrig tränat tidigare, eller kommit upp från ju-jutsulek efter 1-2 terminer, och knatte avance för de som har tränat en eller fler terminer.

På grund av stort intresse och begränsade resurser har vi en kölista för att bli kallad när det finns plats i respektive grupp.

När det finns plats kommer ni att bli kontaktade via mail någon vecka innan terminsstarterna i januari och augusti. Håll gärna koll på skräpkorg så att inte mailet hamnat där. På grund av stort intresse för knatte så kan det ta 1-2 terminer innan man blir kallad.

Träningstiderna för respektive grupp finns under sidan schema.