Avgift för vårterminen betalas senast 31 januari

Kom ihåg att betala avgiften senast 31 januari.

Avgiften för knatte och barn är från vårterminen 600 kr. Är det flera i familjen som tränar får ni rabatt, gå in på Avgifter för att se den aktuella avgiften. Har du frågor kontakta Sara Markstedt 0705841977 eller sara@ljjk.se.