Beslutat på årsmötet 2017-10-23

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2016/2017 ansvarsfrihet. Årsmötet gav den nya styrelsen uppdrag att upprätta nya stadgar baserat på Riksidrottsförbundets stadgemall för föreningar till nästa årsmöte. Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande: Oskar Eriksson Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt Kassör: Agnetha Ruuth Ledamot: Mikko Timonen Ledamot: Isabell Palo Ledamot: Anton Andersson-Strand Suppleant: […]