Kallelse till LJJKs årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte den 27e oktober 2014. Kom och bestäm vad som ska hända i klubben nästa år.
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
           a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av;
           a) Ordförande och kassör för en tid av ett år;
           b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
           c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
           d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
           e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
§12. Övriga frågor.

Instruktörsmöte 20 september

Lördag den 20 september klockan 11.00 träffas alla instruktörer, både hjälp- och huvudinstruktörer i dojon för ett möte där vi ska bland annat diskutera medlemsavgift, ”medgivande-blanketter”, grupperna, idrottonline med mera. Är det något ni funderar på kan ni kontakta Sara Markstedt 0705841977.
Klubben bjuder på lunch.

Nybörjargrupp knatte och ju-jutsulek

För höstterminen 2014 är både nybörjargruppen i knatte och ju-jutsulek fulla. För att få en rättvis behandling av de som är intresserade av att börja träna har vi en kölista som man kan skriva upp sig på. Just nu är kölistan för ju-jutsulek mycket lång så det kan dröja innan det finns plats. Kölistan för knattar är inte så lång så det finns stor möjlighet att komma in i nybörjargruppen som börjar i januari.

Terminsstart 18 augusti

image

Måndagen den 18e augusti klockan 18.30 är alla tidigare medlemmar från ju-jutsulek upp till vuxna avance välkomna för ett gemensamt pass för att starta terminen. På tisdagen återgår träningen enligt schema.
Kom ihåg att ta med en vattenflaska, det brukar bli varmt och svettigt på detta pass.

Första instruktörspasset för terminen är avklarat

För att alla instruktörer ska instruera lika och som ett stöd för våra instruktörer har vi idag haft ett första pass för instruktörerna inför den kommande terminen. Ledorden för passet var grundprinciper, ta med, ta distans eller gå mot, och Magnus och Oskar gick igenom bland annat vilka balansbrytningar som gäller i våra sex grundtekniker.

image

image

image

image

Nu är vi redo och taggade inför den nya terminen. Vi ses på mattan inom en snar framtid.

Preliminärt schema för höstterminen

Schemat är i stort sett klart. Det kan dock komma någon förändring så var uppmärksam. Några av tiderna är förändrade från förra terminen så var även uppmärksam på det. Förhoppningsvis är förändringarna till det bättre.

Gå in på www.ljjk.se/schema för att se det aktuella schemat för höstterminen 2014.

Instruktörsträning 7e augusti

För att komma igång med terminen och få lite kött på benen innan vi ska instruera igen så kommer vi att anordna en instruktörsträning torsdag den 7e augusti mellan 19-21. Vi kommer gå igenom tekniker och vad man ska tänka på när man instruerar, balansbrytningar och annat viktigt. Har ni någon teknik som ni vill att vi går igenom extra kan ni meddela detta till Oskar Eriksson 070-2562739 eller Magnus Rönnqvist 072-2432419