Beslutat på årsmötet 2017-10-23

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2016/2017 ansvarsfrihet. Årsmötet gav den nya styrelsen uppdrag att upprätta nya stadgar baserat på Riksidrottsförbundets stadgemall för föreningar till nästa årsmöte. Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande: Oskar Eriksson Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt Kassör: Agnetha Ruuth Ledamot: Mikko Timonen Ledamot: Isabell Palo Ledamot: Anton Andersson-Strand Suppleant: […]

9 nya C-instruktörer i klubben

I helgen har nio av klubbens instruktörer gått C-instruktörskurs med kursledare Stefan Forsman, 6e Dan, riksinstruktör. C- kursen är den första licensgivande kursen vilket innebär att deltagarna numera har licens att gradera andra inom Ju-jutsu Kai. De har även möjlighet att gå förbundets barninstruktörskurs för att bli ännu duktigare instruktörer. Mer information om förbundets kurser […]