Schema för adventslägret

image

Lunch på lördag får man fixa själv. På söndag kommer det att finnas varmkorv med bröd till försäljning. Även glutenfritt alternativ kommer att finnas.
Stiltävlingen är frivillig, de tre bästa paren kommer att vinna priser.

Instruktörspass med Johan Halvardsson och Jonas Mokvist

På fredag den 28e november är alla nuvarande och de som vill bli instruktörer välkomna till ett intruktörspass med Johan och Jonas. Passa på att komma och lär dig mycket och inspirerars av två duktiga instruktörer. De kommer dels att gå igenom vad som gäller i samband med stiltävlingar eftersom lägret kommer att avslutas med en stiltävling.
Detta instruktörspass är i stort sett obligatorisk för alla instruktörer, vi vill även att alla instruktörer är med så mycket som möjligt under helgen för att hjälpa till och inspireras.

Tiden som gäller för passet på fredag är 19.30.

Kallelse till LJJKs årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte den 27e oktober 2014. Kom och bestäm vad som ska hända i klubben nästa år.
§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
           a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11. Val av;
           a) Ordförande och kassör för en tid av ett år;
           b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
           c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
           d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
           e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
§12. Övriga frågor.