Förslagsformulär

På årsmötet (i oktober 2017) diskuterades möjligheten att ha ett formulär på hemsidan för att medlemmar ska kunna skicka in förslag och feedback till styrelsen anonymt. Jag har nu långt omsider fixat ett sådant formulär som permanent ligger i kolumnen till höger. Man måste skrolla ner för att hitta den.