Medlemsregister

Fyll i dina uppgifter så att vi kan uppdatera medlemsregistret. I och med att detta formulär fylls i så godkänner du att uppgifterna sparas i ett medlemsregister samt att LJJK kan använda personnummer vid aktivitetsstödsredovisning så att klubben kan ansöka om statligt och kommunalt aktivitetsstöd.

* (markerar obligatoriska fält)