Avgifter

Inbetalning

Vid inbetalning av träningsavgiften ange namn och grupptillhörighet på personen som tränar. Om betalningen gäller flera individer var tydlig med vem som hör till vilken grupp.

Plusgironummer 4 356 642-1.

Inbetalningsdatum för träningsavgiften för vårterminen 2015 är 25 februari

Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas. Betala i god tid!

Är inte terminsavgiften inbetald efter sista datum kommer instruktörerna att neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

Grupp Pris
Jutsulek (5-6 år) 300:- (träningsavgift)
Knattar (7-8 år) 550:- (träningsavgift)
Barn (9-13 år) 550:- (träningsavgift)
Vuxna (14- år) 900:- (träningsavgift)
Familj träningsavgift för familj 1000:-
+ träningsavgift 200:- per barn, 400:- per vuxen
Syskon (i barngrupp) träningsavgift för syskon 600:-
+ träningsavgift 200:- per barn
Hjälpinstruktör 450:-
Huvudinstruktör Som huvudinstruktör betalar man ingen avgift
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-

I enlighet med årsmötet den 23 januari 2012 har avgifterna för Luleå ju-jutsuklubb ändrats.