Medlemsavgift

Inbetalning

Vid inbetalning av medlemsavgiften ange namn och grupptillhörighet på personen som tränar. Om betalningen gäller flera individer var tydlig med vem som hör till vilken grupp.

Plusgironummer 4 356 642-1.

Inbetalningsdatum för medlemsavgiften för vårterminen 2014 är 31 januari.

Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas. Betala i god tid!

Är inte medlemsavgiften inbetald efter sista datum kommer instruktörerna att neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

Grupp Pris
Jutsulek (5-6 år) 300:- (medlems+träningsavgift)
Knattar (7-8 år) 550:- (medlems+träningsavgift)
Barn (9-13 år) 550:- (medlems+träningsavgift)
Vuxna (14- år) 900:- (medlems+träningsavgift)
Familj medlemsavgift för familj 1000:-
+ träningsavgift 200:- per barn, 400:- per vuxen
Syskon (i barngrupp) medlemsavgift för syskon 600:-
+ träningsavgift 200:- per barn
Hjälpinstruktör 450:-
Huvudinstruktör Som huvudinstruktör betalar man ingen avgift
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-

I enlighet med årsmötet den 23 januari 2012 har medlemsavgifterna för Luleå ju-jutsuklubb ändrats.