Avgifter

Vid inbetalning av avgiften ange namn och grupptillhörighet på personen som tränar. Om betalningen gäller flera individer var tydlig med vem som hör till vilken grupp.20170506_184644

Plusgironummer 4 356 642-1. 

Swish 123 602 12 16.

Inbetalningsdatum för träningsavgiften för vårterminen är 30 september.

Om du är nybörjare har du två veckors gratis provträning. Därefter skall avgiften betalas. Betala i god tid!

Är inte terminsavgiften inbetald efter sista datum kan instruktörerna neka till träning. Detta beror på att försäkringar gäller inte om olyckan skulle vara framme och det inte finns ett giltig medlemskap.

Grupp Pris
Jutsulek (5-6 år) 300:-
Knattar (7-8 år) 600:-
Barn (9-13 år) 600:-
Vuxna (14- år) 900:-
Familj familjeavgift 1000:-
+ avgift 200:- per barn, 400:- per vuxen
(exempel: 2 barn och 2 vuxna; 1000+200+200+400+400 = 2200 kr)
Syskon (gäller endast om medlemmarna tränar i knatte-/barngrupp) syskonavgift 600:-
+ avgift 200:- per barn
(exempel: 2 syskon i knatte-/barngrupp; 600+200+200 = 1000 kr, exempel: 3 syskon i knatte-/barngrupp; 600+200+200+200 = 1200 kr)
Hjälpinstruktör 450:-
Huvudinstruktör Som huvudinstruktör betalar man ingen avgift
Sommarträning
(tränande från andra klubbar)
300:-
Stödmedlem 200:-