Dangraderade

Luleå ju-jutsuklubb har ett antal medlemmar som har graderat till dangrader. Tidigare när RGK (Riksgraderingskommittén) utnämnde titeln ”vassast på mattan” var det oftast så att den titeln gick till vår(a) representant(er).

Detta är en tradition som vi strävar efter att vara fortfarande, trots att det inte längre utses någon vassast på mattan av RGK.

3e dan
Ludvig Johansson (2010-07-04)
Anders Ruuth (2010-07-04)
Elin Johansson (2005-03-25)
Roger Carlsson (2005-03-25)
Ulf Bäckström (1987-04-17) (numera 7e dan i Hudiksvall ju-jutsuklubb)
Arnold Eriksson (1987-04-17)

2a dan
Ingemar Westerlund (2009-05-10)
Ami Eriksson (2009-05-10)
Jan-Jakub Zbiniewicz (2008-05-24)
Agnetha Ruuth (2004-12-04)
David Sundqvist (2004-12-04)
Mats Bäckström (1990-04-13)

1a dan
Sara Markstedt 2012-12-01
Oskar Eriksson (2011-12-03)
Magnus Rönnqvist (2010-12-04)
Johnny Töyrä (2010-12-04)
Sanna Dahlberg (2009-05-09)
Anders Bergström (2009-05-09)
Gustav Lövbrand (2004-12-04)
Tomas Jönsson (2004-12-04)
Elin Dalstål (2004-12-04)
Krister Ruuth (2004-11-06)
Anders Dalstål (2003-12-07)
Mikael Hackström (2000-07-07)
Daniel Nilsson (1998-05-16)
Daniel Hallgren (1998-05-16)
Martin Adell (1998-05-16)
Ingemar von Kalm (1996-02-24)
Roger Nilsson (1993-06-05)
Johan Rehnström (1993-06-05)
Jesper Johansson (1992-06-14)
Erik Aitomäki (1992-06-14)
Karl Gustaf Sjödin (1990-01-27)
Tord Eriksson (1988-02-19)
Ulf Johansson (1988-02-19)
Mikael Johansson (1987-05-30)
Kent Sjöström (1987-05-30)
Mikael Johansson (1987-05-30)
Stefan Lakso (1986-06-29)
Martina Marklund (1984-04-20)