Medlem

Som medlem i Luleå Ju-Jutsuklubb räknas de som har betalat fastställda avgifter.