Läger

Klubben anordnar läger för medlemmar i barn- och vuxengrupper någon/några gånger per termin. Detta för att utveckla både medlemmarna och klubbens egna instruktörer. Även andra klubbar och Svenska ju-jutsuförbundet anordnar läger som vi försöker att skicka våra medlemmar till.

Vårläger i Luleå 16-17 februari 2013

Höstläger med Ulf Bäckström 19-20 oktober 2013

Höstläger Luleå 13-14 oktober

Ashihara/jutsuläger i Luleå 10-11 mars

Vårmonet i Nybro 17-18 mars

Licensförlängningskurs i Uppsala 31 mars – 1 april

Påskläger i Linköping 6-9 april

Läger i april i Luleå 21-22 april

Inoue läger i Stockholm 21-22 april

Barninstruktörskurs i Umeå 21-22 april

Jönköpingslägret 28 april

Dangradering 1 & 2 dan på Bosön 5-6 maj

Kast- och vapenläger i Tvååker 5 maj

Bältesläger kyugraderade i Lund 12 maj

Bältesläger dangraderade i Lund 13 maj

Monsterlägret i Köping 18-20 maj

Höstläger 2011

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: