Läger

Klubben anordnar läger för medlemmar i barn- och vuxengrupper någon/några gånger per termin. Detta för att utveckla både medlemmarna och klubbens egna instruktörer. Även andra klubbar och Svenska ju-jutsuförbundet anordnar läger som vi försöker att skicka våra medlemmar till.