Huvudinstruktörer

Alla grupper har minst en instruktör som har huvudansvaret för träningen.