Hjälpinstruktörer

Huvudinstruktörerna har oftast en eller flera hjälpinstruktörer som hjälper till med träningen.