Ju-jutsulek gradering 4 december

Ju-jutsulek kommer att ha gradering den 4e december på ordinarie träningspass, de kommer alltså inte att gradera under graderingshelgen 9-10 december.

Schema höstläger

Uppdatering av schema 2017-11-14, första passet båda dagarna lite tidigare, samt liten paus mellan passen inlagd.

Inställda pass på söndag

På söndag 5e november är passen för knatte nybörjare/ett streck, knatte avance och barn orange/grön inställda.

Beslutat på årsmötet 2017-10-23

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2016/2017 ansvarsfrihet. Årsmötet gav den nya styrelsen uppdrag att upprätta nya stadgar baserat på Riksidrottsförbundets stadgemall för föreningar till nästa årsmöte. Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018. Ordförande: Oskar Eriksson Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt Kassör: Agnetha Ruuth Ledamot: Mikko Timonen Ledamot: Isabell Palo Ledamot: Anton Andersson-Strand Suppleant: Mats Johansson De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter mötet höll Oskar Eriksson ett gemensamt pass för alla i vuxengrupperna.

Höstläger 2017 med Ulf Bäckström

Höstläger med Ulf Bäckström, 8e dan, 18-19 november. Passa på att anmäla dig till höstens läger i Luleå. Information och anmälningsformulär på denna sida.

Adventsläger

Kom ihåg att anmäla dig till adventslägret 2-3 december. Anmälan gör du via formulär på denna sida.

9 nya C-instruktörer i klubben

I helgen har nio av klubbens instruktörer gått C-instruktörskurs med kursledare Stefan Forsman, 6e Dan, riksinstruktör. C- kursen är den första licensgivande kursen vilket innebär att deltagarna numera har licens att gradera andra inom Ju-jutsu Kai. De har även möjlighet att gå förbundets barninstruktörskurs för att bli ännu duktigare instruktörer. Mer information om förbundets kurser hittar du här.

Nominera årets elev 2017

Varje år utses en årets elev av styrelsen. Detta år har du möjlighet att nominera den medlem du tycker borde få denna utnämning. Det gör du genom att fylla i formuläret. Klicka på inlägget för att komma till formuläret.

Medlemsförslag till årsmötet 2017

Möjlighet för klubbens medlemmar att lämna förslag till årsmötet 2017. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 8e oktober. Klicka på titeln för att komma till formuläret.

Kallelse till årsmöte för Luleå ju-jutsuklubb 23 oktober klockan 18.30

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2017 LJJK Kallelse till årsmöte för föreningen Luleå ju-jutsuklubb Datum: 2017-10-23 Tid: 18.30 Plats: Luleå Budocenter Klubben bjuder på fika och smörgåsar och efter mötet ges ett gemensamt pass för medlemmar i vuxengrupperna. För att ha rösträtt på mötet måste medlemmen vara 14 år fyllda samt ha registrerad betalning av medlemsavgift för höstterminen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast den 16 oktober – i dojon. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 8e oktober. Kan skickas via formulär på hemsidan. Valberedningens förslag ska meddelas till medlemmarna senast 16 oktober. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av LJJK. Välkomna! Styrelsen 2016/2017 […]

Motionsjutsu

Motionsjutsun gör ett tillfälligt uppehåll på grund av lågt deltagande. Den återuppstår senare till hösten. Information kommer på hemsidan.