Currently browsing category

Information

mat på årsmötet

Beslutat på årsmötet 2016-10-24

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för verksamhetsår 2015/2016 ansvarsfrihet. Ny sammansättning av styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017. Ordförande: Oskar Eriksson Vice ordförande/sekreterare: Sara Markstedt Kassör: Agnetha Ruuth Ledamot: Mikko Timonen Ledamot: Isabell Palo Ledamot: Anton Andersson-Strand Suppleant: Beatrice Lundin De som var med på mötet blev bjudna på fika och efter …

pengar

En vecka kvar

Till medlemsavgiften ska vara betald, 2016-09-30. Kom ihåg att betala den innan fredag, obetald medlemsavgift kan leda till att man inte får vara med på mattan och träna. Avgiften betalas till PG-konto 4 356 642-1, ange namn på medlemmen. Mer information om avgifter hittar du på denna sida.

d-kurs

D-instruktörskurs 1 oktober

Du som har 4e kyu, eller högre, och är intresserad av att bli instruktör, eller redan nu är instruktör, har nu möjlighet att delta i D-instruktörskurs som är ett krav för att sedan gå vidare instruktörsutbildningar inom ju-jutsu kai. Syftet med kursen är att ge kunskap hur en instruktör agerar …

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: